top of page

NEPŘEVÁZKA

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE

V současné době je vyhlášeno veřejné projednání návrhu územního plánu Nepřevázka. K online veřejnému projednání se lze přihlásit
dne 14. 3. v 16:00 zde
.

V případě, nedisponujete-li možností online připojení nebo vyžadujeteli osobní jendání, je možné sjednat individuální konzultaci s pořizovatelem a projektantem návrhu územního plánu na tel. 724152929 nebo emailu sima@studiomap.cz.

AKTUÁLNĚ

1. FÁZE

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

4. FÁZE

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ

2. FÁZE

PRŮZKUMY A ROZBORY

5. FÁZE

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PRO OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ

3. FÁZE

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ

6. FÁZE

VYDANÝ ÚZEMNÍ PLÁN

bottom of page