NEPŘEVÁZKA

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE

V současné době probíhají dohodovací jednání s těmi dotčenými orgány, které uplatnily nesouhlasné stanovisko k návrhu územního plánu. po dokončení těchto jednání bude přistoupeno k veřejnému projednání územního plánu.

AKTUÁLNĚ

1. FÁZE

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

4. FÁZE

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ

2. FÁZE

PRŮZKUMY A ROZBORY

5. FÁZE

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PRO OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ

3. FÁZE

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ

6. FÁZE

VYDANÝ ÚZEMNÍ PLÁN