FÁZE 1:

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Zadání územního plánu zpracovává pořizovatel územního plánu. Před vypracováním jeho návrhu je vhodné nejprve zjistit informace o obci, a to nejlépe uskutečněním setkání se zástupci obce a s veřejností. Na základě těchto setkání se vypracuje návrh zadání, ke kterému dotčené orgány a veřejnost vyjadřují své požadavky a připomínky. Na základě tohoto projednání následně zastupitelstvo obce toto zadání schvaluje. Zadání pak slouží projektantovi územního plánu k vypracování návrhu územního plánu pro společné jednání.

Schválené zadání nového územního plánu obce Nepřevázka si můžete prohlédnout v dokumentu zde 

© 2020 Studio MAP s. r. o., B. Smetany 1609/10, 370 01 České Budějovice