top of page

FÁZE 2:

PRŮZKUMY A ROZBORY

Před vypracováním samotného návrhu územního plánu je nutné zpracovat průzkumy a rozbory, ze kterých vyplyne řada informací o obci. Tyto informace slouží projektantovi, aby návrh územního plánu zohledňoval jednak požadavky obce, veřejnosti, dotčených orgánů a dále taktéž limity v území, rozvojový potenciál obce atd. Průzkumy a rozbory vycházejí z terénního průzkumu, zadání územního plánu, setkání s veřejností a zástupci obce. V současné době jsou tyto průzkumy zpracovávány. Vpravo je připraven formulář pro veřejnost, prostřednictvím kterého je možné zasílat projektantovi územního plánu konkrétní požadavky do nového územního plánu obce.

 

Termín pro zasílání požadavků je stanoven do 30. dubna 2020.

Analýza grafů

Formulář pro online zasílání konkrétních požadavků 

Ti, kteří by chtěli dotazník vyplnit v programu Word a následně ho poslat e-mailem či osobně donést na úřad obce, mají příslušný dokument k dispozici zde. 

Pokud jste se nezúčastnili prvního setkání s pořizovatelem nového územního plánu a chtěli byste do mapy zakreslit, co v obci považujete za hodnotné, kde se vám líbí a kde nelíbí, kudy chodíte, níže je zveřejněna online mapa. Samotné kreslení se provádí v záložce "Prohlížení a editace geometrie a atributů".

mapa - menu.png

Přejete-li si zobrazit a upravit pocitovou mapu, klikněte na ikonu mapy

a jako přihlašovací údaje použijte:

Jméno - NeprevazkaStudioMAP

Heslo - Studio703559

 

bottom of page