FÁZE 3:

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ

Po dokončení fáze průzkumů a rozborů se přistupuje k vypracování návrhu územního plánu. Jedná se o první návrh, který se projednává s dotčenými orgány a veřejností. Dotčené orgány uplatňují k návrhu územního plánu stanoviska, veřejnost své připomínky. Obdržená stanoviska a připomínky se vyhodnocují a na základě tohoto vyhodnocení může dojít k úpravám v návrhu územního plánu.

© 2020 Studio MAP s. r. o., B. Smetany 1609/10, 370 01 České Budějovice