top of page

FÁZE 4:

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ

Po projednání návrhu územního plánu ve společném jednání a jeho vyhodnocení pokračuje pořízení územního plánu veřejným projednáním. Návrh územního plánu se projednává s dotčenými orgány a veřejností. Dotčené orgány uplatňují k návrhu územního plánu stanoviska, veřejnost své námitky a připomínky. Námitky může podat vlastník pozemků, dotčený návrhem územního plánu. Připomínky může podat kdokoliv. Obdržená stanoviska a připomínky se vyhodnocují, připravuje se tzv. návrh rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek. O námitkách, tedy zda jim bude vyhověno, rozhoduje zastupitelstvo obce. Pokud by na základě vyhodnocení námitek a připomínek došlo k podstatné úpravě návrhu územního plánu, konalo by se opakované
veřejné projednání.

Audience a přednášející

V současné době je vyhlášeno veřejné projednání návrhu územního plánu Nepřevázka. K online veřejnému projednání se lze přihlásit
dne 14. 3. v 16:00 zde
.

V případě, nedisponujete-li možností online připojení nebo vyžadujeteli osobní jendání, je možné sjednat individuální konzultaci s pořizovatelem a projektantem návrhu územního plánu na tel. 724152929 nebo emailu sima@studiomap.cz.

bottom of page