FÁZE 6:

VYDANÝ ÚZEMNÍ PLÁN

Jedná se o územní plán, který byl projednán s veřejností a dotčenými orgány a o jehož vydání právoplatně rozhodlo zastupitelstvo obce.

© 2020 Studio MAP s. r. o., B. Smetany 1609/10, 370 01 České Budějovice