top of page

PROJEKTANT NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU:

Studio MAP s. r. o.

Ing. Jan Šíma, Ing. arch. Filip Dubský

 

 

 

+420 724 152 929

 

 

sima@studiomap.cz

POŘIZOVATEL NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU:

 

Ing. Lenka Šímová

URČENÝ ZASTUPITEL:

Pavlína Smutná, starostka obce Nepřevázka

bottom of page